Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji.
G00009
numer ewidencyjny
Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Sejmu
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Wicemarszałek Sejmu
125,00 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby