Lokalizacja Historyczna / Lenno
Lenno Melena

O instytucji
Lenno Melena nadane mi zostało w dniu 22 lipca 2018 r.

Nazwa Melena pochodzi od wytwarzanej w rocznym procesie destylacyjnym słynnej nalewki z dodatkiem spreparowanej grzywy (melena=grzywa) tutejszego meleńskiego lwa. Złośliwi mieszkańcy wyspy, którzy nie są w stanie przechwycić oryginalnej receptury twierdzą, że nazwa pochodzi od stolca smolistego tj. efektu który towarzyszy osobie, która spożyła podrobiona nalewkę.
S00234
numer ewidencyjny
Julian Fer at Atera
Markiz Meleny
brak zarządcy
Zarządca Meleny
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny