Instytucja Prywatna
Rząd Jego Królewskiej Mości

O instytucji
Rząd Jego Królewskiej Mości jest instytucją Królestwa Baridasu. Na jej czele stoi Premier Rządu JKM. Pozostali członkowie Rządu JKM to:

1. Pretor,
2. Podskarbi,
3. Pisarz,
4. Kustosz,
5. Kasztelan Almery.

Ordonans Króla z dnia 21 sierpnia 2018 r. o Rządzie Jego Królewskiej Mości
S00274
numer ewidencyjny
Królestwo Baridasu
Król Baridasu
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Premier Rządu JKM
0,00 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Almera
lokalizacja siedziby