Czcigodny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Baron Gryfiej Skały

AG866
paszport
16.11.2018 r.
data wydania
Baron, Obywatel
status
M
płeć
Almera
miejsce zamieszkania
sierż.
stopień wojskowy
mgr med. net.
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Januszek vH-P
nick na forum
27.01.2020 r. 20:20
logowanie (forum)
27.01.2020 r. 21:56
logowanie (strona)
173 402,45 lt
stan konta
12
wioski lenne
Biogram
Obecnie:

Pan w Gryfiej Skale

W stopniu: Sierżant
Książęce Siły Lądowe
150.batalion pancerny ZOMMERLAND
Dowódca 2 Batalionu Chemicznego
Kompania Rozpoznania Skażeń

Kanclerz [Sejm LXII kadencji]
Wicemarszałek Sejmu LXII kadencji
Minister Spraw Zagranicznych [Sejm LXII kadencji]
Poseł na Sejm LXII kadencji
Młodszy Radca Koronny na Dworze Książęcym JKM Piotra III Łukasza
Członek Rady Królestwa Baridasu
Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu
Wicekról

Baron Księstwa Sarmacji
Obywatel Księstwa Sarmacji
Obywatel Królestwa Baridasu
Baronet Królestwa Hasselandu
Mieszkaniec Almery
Magister medycyny net.

Senior Rodu Dom von Hippogriff

Nagrody i odznaczenia
Złote Wędki 2018-Debiut Roku
Brązowy Krzyż Zasługi Miasta Harz
Brązowy Medal Gwiazdy Razuryjskiej
Krzyż Zasługi Hasselandu- brązowy

Dawniej sprawowane funkcje:

Urzędy Centralne:
Marszałek Trybunału Koronnego, Asesor Trybunału Koronnego,
Podkanclerzy, Minister Spraw Zagranicznych,
Marszałek Sejmu,

Starosarmacja:
Burmistrz KM Grodzisk, dyrektor IMRA,

Królestwo Hasselandu:
Lord Steward, Lord Sekretarz Kancelarii Nauki, Lord Sekretarz Kancelarii Kultury i Tradycji,

Królestwo Baridasu:
Komendant KGB, Premier Rządu JKM, Kustosz, Interrex
Herb
bar

Czcigodny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
herbu Grife,
Baron Gryfiej Skały

Odznaczenia
Pagon