Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr III Łukasz
Marszałek Koronny
Helwetyk Romański
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Radca Koronny
Roland Heach-Romański
Młodszy Radca Koronny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Radca Koronny
Jack von Horn
Rada Ministrów
Minister Edukacji i Nauki
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Informacji
Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
Marek von Thorn-Chojnacki
Minister Sprawiedliwości
Yennefer von Witcher
Podkanclerzy, Minister Spraw Zagranicznych
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Sejm
Poseł na Sejm
Ludwik Tomović
Poseł na Sejm
Wojciech Hergemon
Poseł na Sejm
Defloriusz Dyman Wander
Wicemarszałek Sejmu
Laurẽt Gedeon I
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Piotr III Łukasz
Asesor (do 20.12.2019)
Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Asesor (do 3.12.2019)
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 25.10.2019)
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Arsacjusz Arped
Prefekt
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Trizondalu
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr Paweł I
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Król Baridasu
Laurẽt Gedeon I
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
Konsul Slavinii
Andronik
Naczelna Izba Architektury