Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Starszy Intendent
Eugeniusz Maat von Hippogriff
Komisarz Stanowy
Gotfryd Slavik de Ruth
Komisarz Wojskowy
Bartosz von Thorn-Janiczek
Starszy Intendent
Tomasz Liberi
Rada Ministrów
Minister Finansów i Gospodarki
Wojciech Hergemon
Minister Spraw Wewnętrznych
Joanna Izabela
Minister Posiłkowy Ministra Finansów i Gospodarki
Juliette Alatriste
Minister Spraw Zagranicznych
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sejm
Marszałek Sejmu
Joanna Izabela
Poseł na Sejm
Wojciech Hergemon
Marszałek-Senior
Michaś Elżbieta II
Poseł na Sejm
Kuba Hogh-Sedrovski
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 24.10.2020)
Andrzej Fryderyk
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Asesor (do 08.08.2020)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Asesor (do 07.07.2020)
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Asesor (do 24.10.2020)
Cillian Saerucaeg
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Joanna Izabela
Podprefekt Generalny
Alexander Rose
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Federacji Nordackiej
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
p. o. Konsula Sclavinii
Ludwik Tomović
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Prezydent Republiki Baridas
Ola K. I. Chojnacka von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Radca, Sekretarz NIA
Avril von Levengothon