Klaser mieszkańca: Basilio Aldobrandini
Pająk
Motyl